Divulgació científica

quantica

Apostem per la divulgació científica. Una funció fonamental de la tasca educativa és la formació en els coneixements científics actuals. Al segle XXI cobren una especial rellevància per entendre el món en què estem i el futur proper que s’albira disciplines com la física quàntica i la nanotecnologia.

Estem convençuts que  les arts i les ciències poden col·laborar en aquesta funció formativa. Els diversos recursos teatrals permeten  aconseguir un acostament més intuïtiu i metafòric a aquesta camps de la realitat tan complexos.

Per això, per iniciativa de Jordi Díaz, doctor en Química (UB), Enginyer de Materials (UPC, UB) i especialista en nanotecnologia,  hem endegat un seguit de projectes amb aquesta finalitat.

El primer pas ha estat elaborar una sèrie de vídeos adreçats a Educació Primària :       

 

Posteriorment presentarem un espectacle de petit format susceptible de ser representat en escoles, centres cívics i altres espais teatrals.

Aquest format es pot combinar amb tallers d’experimentació amb els infants.

La nostra intenció és emprar recursos multidisciplinaris per fer més assequible i assimilable el coneixement científic, al mateix temps que donar un model de pensament rigorós i lògic que és la base de la ciència i la racionalitat  i desvetllar l’amor al saber (que està a la base de la filosofia). I això no vol dir excloure la creativitat, la imaginació, l’entusiasme, la inventiva, l’estètica, l’art… Ans al contrari: els grans progressos científics al llarg de la història de la humanitat neixen de la curiositat innata de l’ésser humà, de les seves ànsies de saber, de la seva imaginació i creativitat per trobar explicacions del funcionament del món real, per bastir hipòtesis que posteriorment la rigorosa aplicació del mètode científic validaran o no. De fet, l’art i la ciència poden ser dues bones aliades en el progrés del saber humà.

Ja anteriorment, amb la Companyia Javier Villena vam produir creacions de gran i petit format, com  Nanoland   i Nanomàgic.